Τραπεζική Kατάθεση:

ATTICA:
Όνομα Δικαιούχου: SALE BUSINESS ADMINISTRATION MON IKE
ΙΒΑΝ: GR1401608870000000085172387  


* Αμέσως μετά την κατάθεση πρέπει να αποστέλλετε το καταθετήριο στο info@eurogoods.gr .

Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα:

Μέσω του eshop μας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας

* Το κατάστημα μας δεν δέχεται δόσεις με κάρτες.

                        Οδηγίες για έκδοση τιμολογίου βάση ΠΟΛ 1150 , άρθρο 39α

 1) Στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το taxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν.

2) Στοιχεία νομικού προσώπου από το taxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν.

3) Επικυρωμένο έγγραφο τραπέζης που αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός είναι εταιρικός και ανήκει στο ίδιο ΑΦΜ.

Τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή pdf σ’ ένα ενιαίο email στο info@eurogoods.gr για να διευκολύνεται ο έλεγχος από το νομικό τμήμα.

 

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος , εκτιμώμενος χρόνος 25-30 εργάσιμες ημέρες, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για να προχωρήσετε στην παραγγελία και  στο έμβασμα.

*Εάν έχετε πραγματοποιήσει παραγγελία πριν την αποστολή των εγγράφων,θα ακυρωθεί αυτόματα.

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.
Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α (Ν.2859/2000) θα τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις.

 

Σε κάθε περίπτωση (αποστολής ή παραλαβής) μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος θα μπορεί να παραλάβει την παραγγελία, προσκομίζοντας την ταυτότητα του ή το διαβατήριο του για ταυτοπροσωπία. Σε διαφορετική περίπτωση ο παραλαβών θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ – αστυνομικό τμήμα) και την ταυτότητά του ή το διαβατήριο του.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνεται αυστηρά στην έδρα της επιχείρησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ.